logo

© Östanå Real Estate 2024

Östanå Real Estate - Personuppgiftspolicy

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
1.1. Östanå Real Estate är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för bolagets verksamhet. Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss på info@ostanarealestate.se.

2. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
2.1. Om du representerar ett bolag som gör affärer med Östanå Real Estate kan vi komma att behandla dina personuppgifter, så som namn och kontaktuppgifter, i samband med avtal, förhandlingar om projekt och andra affärssamarbeten. Kontaktuppgifter lagras så länge som det finns ett affärsförhållande mellan Östanå Real Estate och det bolag du representerar. Denna behandling sker med stöd av Östanå Real Estates berättigade intresse att bedriva sin verksamhet.

 

2.2. Uppgifter i avtal behålls så länge avtalet är giltigt och därefter i (i) sju år med stöd av rättslig förpliktelse i bokföringssyfte samt (ii) i upp till tio år med stöd av berättigat intresse av att försvara Östanå Real Estate mot rättsliga krav eller göra rättsliga krav gällande enligt preskriptionslagen (1981:130).

 

2.3. Östanå Real Estate kan även komma att behandla personuppgifter som tillhandahålls genom det kontaktformulär som finns på bolagets hemsida. Dessa uppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för att lösa den fråga du ställt i formuläret, dock ej längre än tre månader. Denna behandling sker med stöd av Östanå Real Estates intresse av att kommunicera med klienter, samarbetspartners och andra intressenter.

 

2.4. Personuppgifterna delas inte med någon tredje part och överförs inte heller till tredje land. All data lagras inom EU.

3. COOKIES
3.1. När du besöker vår hemsida behandlar vi dina personuppgifter genom användningen av cookies. Denna behandling sker alltid med stöd av ditt samtycke, med undantag för nödvändiga cookies.

 

3.2. Utöver nödvändiga cookies använder Östanå Real Estate cookies för att analysera och förbättra webbsidans prestanda. Dessa cookies finns angivna i kategorin ”Analytics”, se mer om vilka cookies vi använder på följande länk här. Östanå Real Estate delar samtliga cookies med Google Ireland Limited.