logo

© Östanå Real Estate 2024

Utvalda bolag som
kompletterar varandra

Östanå Real Estate är uppdelat i tre affärsområden som täcker allt från markanskaffning till färdigt projekt, där det största är byggverksamheten. Detta utgörs av fyra helägda bolag som kompletterar varandra på ett sömlöst sätt.

 

Våra samarbetspartners utgör stommen i byggprojekten. Konsultbolaget bemannar projekten med rätt kompetens för hållbart byggande, specialpålningsbolaget bidrar med robusta grundläggningar, entreprenadbolaget sköter kärnverksamheten och design- och inredningsbolaget lyfter den interiöra känslan med italienska designkök av hög kvalitet.

Modulhus

Vi är övertygade om att vår modell med modulärt i byggande kommer att bli en allt viktigare del av framtidens byggprocess, eftersom resultatet blir kortare produktionstider, bättre ekonomi och högre kvalitet.

Våra modulhus är till 96 procent färdigbyggda när de levereras till tomten, men vårt entreprenadbolag TG11 fortsätter att utveckla och förfina kompetensen för att ytterligare förbättra de många möjligheter som finns med denna effektiva byggmetod.

Läs mer

Om oss

Östanå Real Estate är ett relativt ungt företag med mer än 40 års erfarenhet av fastighetsbranschen.