logo

© Östanå Real Estate 2024

Vi ger fler möjligheter till ett bättre boende

Östanå Real Estate är ett relativt ungt företag med mer än 40 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Sedan 2016 har vi framgångsrikt etablerat oss som fastighetsutvecklare och byggare av kvalitetsboende runt Mälardalen.

Ett av skälen till det är vår affärsfilosofi, som kombinerar ambitionen att bygga hållbara bostäder i attraktiva lägen med en hög grad av egen finansiering och industrialiserad tillverkning. Det ger prisvärd kvalitet och ekonomisk stabilitet.

 

Unik företagsstruktur

Ett annat skäl är vår unika företagsstruktur, där 26 hel- eller delägda specialistföretag samverkar på ett sätt som gör att vi täcker hela kedjan: från markförädling till produktion av modulhus, byggnation och inredning av golv, kök och badrum.

Estetik, kvalitet
och ekonomi

Genom att bygga arkitektritade, vackert utformade och effektivt planerade modulhus som till 96 procent är färdigbyggda när de levereras till tomten förenar vi högt ställda krav på såväl estetik som kvalitet och inte minst ekonomi.

Det är en modell som passar lika bra för privatboende i bostads- eller hyresrätt, som till offentliga verksamheter som LSS-boende och förskolor.

Kort sagt: vi ser oss som en mindre aktör med stora ambitioner och djup känsla för modern boendekvalitet, vars framgång är helt beroende av en lång rad nöjda kunder. På den vägen tänker vi fortsätta.

Vi täcker hela kedjan
– från markförädling...

...till arkitektritat och välplanerat boende...

...av modulbyggda hus som till 96 procent är färdiga när de levereras...

...med italienska designkök av hög kvalitet.

Vi täcker hela kedjan
- från markförädling ...

...till arkitektritat och välplanerat boende...

...av modulbyggda hus som till 96 procent är färdiga när de levereras...

...med italienska designkök av hög kvalitet.

Läs mer

Byggverksamhet

Östanå Real Estate är uppdelat i tre affärsområden som täcker allt från markanskaffning till färdigt projekt, där det största är byggverksamheten.