logo

© Östanå Real Estate 2024

Hållbarhet från
start till mål

Östanå Real Estate bygger hus som är hållbara i ordets alla bemärkelser: från miljöpåverkan i hela kedjan till kvalitetsnivå, estetisk höjd och prisnivå.

Vi respekterar ekologisk och social hållbarhet både i planering och utförande och ambitionen är att vår verksamhet ska ha minsta möjliga miljöpåverkan genom hela processen, från markanskaffning till materialinköp, val av lokala producenter och logistik.

 

Trähus binder koldioxid

Östanå Real Estates hus byggs i trä – ett svårslaget miljöval, eftersom det är en förnybar råvara som binder koldioxid under hela sin livslängd. Faktum är att inget annat vanligt använt byggmaterial har en liknande förmåga att binda koldioxid.

Trä är dessutom ett lätt material som är lätt att transportera och ger en snabb byggprocess. Våra tillverkare är trähusspecialisterna Nock, som till 96 % bygger klart lägenhetsmoduler i massivt trä vid fabriken i Älvängen innan husen transporteras till byggarbetsplatsen och färdigställs på plats.

Miljöcertifiering och nollenergi

Östanå Real Estate är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14000/14001. Vår ambition är att miljöcertifiera våra hus, vilket kommer att ställa ännu högre krav på inbyggda material och produkter.

Till exempel kommer vi senast under 2026 att presentera vårt första nollenergihus, d v s en byggnad som själv tillför lika mycket energi som den använder under ett år - och dessutom är oberoende av såväl el- som VA-nät.

Läs mer

Projekt

Östanå Real Estate har en lång rad spännande projekt på gång i natursköna lägen runt Mälardalen: villor, radhus och lägenheter i bostads- eller hyresrätt.